Siirt Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Çalışması

                          APKA ARAŞTIRMA
 Siirt te Sağlık Hizmetleri ile ilgili yaptığımız çalışmada yer alan bilgiler
bu çalışma 400 örnekleme ile yapılmıştır
çalışma iş yerlerde ve hanelerde gerçekleştirilmiştir
 kota dayalı bir çalışma 200 bayan 200 erkekle yüz yüze ile yapılmış
bu çalışmada online pc ve tabletlerle kullanarak  yapılmış kağıt kalem kullanmamıştır
Genel olarak bakıldığında Siirt te Sağlık Hizmetlerin de en çok sorun yaşadığı konulardan biri
Tahlil ve tetkik işlemleri için randevu alırken sorun  yaşadıklarını beyan da buldular

Doğu Güneydoğu Anadolu Referandum Anketi

 

Batman, Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Van, Mardin, Urfa, Adıyaman, Şırnak, Ağrı, Muş, Iğdır, Kars REFERANDUM ANKET SONUCU

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Asır Piyasa Kamuoyu Araştırma 08/10/04/2017 tarihleri arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Yaptığımız Çalışmada Referanduma ilişkin Bölge halkının tercih, algı ve tutumlarını anlamaya dönük bir saha çalışması gerçekleştirdik. Çalışma da Çıkan Sonuçlar %2 hata payı gözetilen çalışmanın sonuçlarına göre; Bölge halkının referandumdaki tercihi  %61,3 “hayır” oyu ile dikkat çekiyor. Bunun yanında %30,7’ i “evet” oyu kullanacağını, %6’u kararsız olduğunu, %2’ü sandığa gitmeyeceğini. Oy oranlarına göre karasızlar dağıtıldığında ise  “Hayır” %64,3 oranında çıkarken, “Evet” tercihi %33,7 oranında çıkmaktadır ve %2 oranında ise “Sandığa Gitmem” Sonucu Çıkmıştır Kırsal Alanda AKP Oyu Artığını Gözetlemektedir Çalışmamız ayrıca Bölge halkına göre Bölgenin e’nin en önemli sorununun ne olarak görüldüğünü tespit etmeye çalışmıştır. Buna göre katılımcıların %40,5 “Kürt Sorunu”,%19,5 “Ekonomi/%20 İşsizlik”, %20 i “Çatışma ve Şiddet Ortamı”,Bölge Halkı En Önemli sorunu Kürt Sorunu olduğunu Beyan edilmiştir “Hükümet nin Kürt Sorunu Politikasını Benimsiyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların %69,7’ü Hayır, %30,3’si Evet yanıtını vermişlerdir. Yani Bölge için en büyük sorun Kürt sorunu iken Hükümet Kürt sorununa ilişkin politikası ezici bir çoğunluk tarafından benimsenmemektedir.

 

APKA Koordinatörü Sadık özer

BATMAN REFERANDUM ANKET SONUÇ RAPORU

Asır Piyasa Kamuoyu Araştırma APKA   firmamızca Batman’da Referandum a yönelik olarak yapılan Kamuoyu yoklaması gerçekleştirilmiştir. Toplam 630 seçmenle yüz yüze yapılan soru cevap şeklindeki anketimize katılanların Cinsiyet, Yaş ve Eğitim oranları göz önüne alınarak her bölgeden oransal olarak eşit katılım gerçekleştirilmiştir. Kadın ve Erkek eşit olarak yapılan anketimize Ev hanımı, Öğrenci ve çalışan kesimlerden katılım gerçekleştirilmiştir. Her kesimden katılımın olduğu anketimizde Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Referandumunda Kararsızların da oy oranının dağıtılmasından sonra Evet Oyu vereceğini belirtenlerin oranı %35 çıkmaktadır. Hayır oyu vereceğini belirtenlerin Oy oranının ise %65 olacağı gözlenmektedir. Yaşlı ve Orta nüfusun Evet tercihine yakın oluğu görüşmüştür. Hayır oyu verenlerin ise daha çok Genç nüfustan meydana geldiği görülmektedir.  Evet tercihinde bulunanların alt düzey eğitim gurubunu kapsadığı, Hayır tercihinde bulunanların ise daha eğitimli oldukları oransal olarak çoğunlukta olduğu görülmüştür. Genel anlamıyla bakıldığında Batman’ da Hayır seçeneğinin daha baskın olduğu gözlenmekle beraber hata payı +-%1,5 olarak geçekleşen anketimizin Evet tercihi %35  Hayır tercihinin de %65 olarak çıkacağı tahmin edilmektedir.

Not: Sandığa gidecek misiniz Yapılan kamuoyu yoklamasında Sandığa gidecek misiniz sorusu yöneltilen seçmenlerin büyük çoğunluğu katılacağını belirtmiştir. Azınlıkta kesim katılmayacağını belirtmiştir. Katılımın geçmiş seçimlere göre fazla olacağı gözlenmektedir. %93 katılım beklenenin de üzerinde bir orandır.

 

Kamuoyu yoklamasına katılanların eğitim dağılımına bakıldığında İlkokul, Ortaokul ve Lise mezunu olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir.  Her kesimden katılımın olduğu kamuoyu yoklamasında genç ve eğitimli nüfus dikkati çekmektedir.

Not: 16 Nisan’da yapılacak olan Referandumdaki tercihinizi belirtir misiniz? Sorusu yöneltilen seçmenin %8 i kararsız olduğunu, %33 ü Evet oyu vereceğini belirtmiştir. Hayır oyu vereceğini belirtenlerin oranı ise %59 dur. Kararsız olanların oy tercihinin hayır seçeneğine daha yakın olduğu gözlenmekle beraber. Kararsız oylarının dağıtılması durumunda %35 Evet % 65 Hayır oyu çıkacağı tahmin edilmektedir.

Not: Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında Ülkenin de nüfus yapısı göz önüne alındığında eşit olarak yapılmaya çalışılmış ve Genç kesimin daha fazla katılım sağladığı görülmüştür. Orta ve yaşlı nüfus %50 Genç nüfus da %50 olmak üzere her kesimden katılım sağlanmıştır.

Not: Referandumda oy tercihinin Evet yönünde kullanacağını belirten seçmen kitlesinin yaş dağılımına bakıldığında Orta ve Yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğu görülmektedir. Genç nüfusa nazaran orta nüfus Evet tercihine daha yakın olduğunu belirtmiştir.

Not: Yapılacak olan Referandum tercihinde Evet diyenlerin eğitim durumu oranına bakıldığında herhangi bir mezuniyeti olmayan ve alt mezuniyetlere sahip, İlkokul ve Ortaokul mezunu seçmenin çoğunlukta olduğu görülmektedir.

Not: Referandumda Hayır oyu vereceğini belirten seçmenlerin yaş dağılımına bakıldığında genç nüfusun çoğunlukta olduğu görülmektedir. Orta ve yaşlı nüfusa göre Genç nüfus Hayır seçeneğine daha yakın olduğu gözlenmektedir.

Not: Yapılacak olan Referandum seçiminde hayır oyu vereceğini belirten seçmenin eğitim oranına bakıldığında eğitimli kesimin Hayır seçeneğine daha yakın bir sonuç çıkmaktadır. Lise ve Üniversite mezunu olanların büyük çoğunluğu Hayır tercihinde bulunacağı görülmektedir.

 

17990734_1144493268993261_2705832952976022399_n 18010034_1144493322326589_3037123518645296535_n

6- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Nisan Batman Referandum Raporu

Asır Piyasa Kamuoyu Araştırma Hizmetleri  firmamızca Batman’da Referandum a yönelik olarak yapılan Kamuoyu yoklaması gerçekleştirilmiştir. Toplam 630 seçmenle yüz yüze yapılan soru cevap şeklindeki anketimize katılanların Cinsiyet, Yaş ve Eğitim oranları göz önüne alınarak her bölgeden oransal olarak eşit katılım gerçekleştirilmiştir. Kadın ve Erkek eşit olarak yapılan anketimize Ev hanımı, Öğrenci ve çalışan kesimlerden katılım gerçekleştirilmiştir. Her kesimden katılımın olduğu anketimizde Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Referandumunda Kararsızların da oy oranının dağıtılmasından sonra Evet Oyu vereceğini belirtenlerin oranı %35 çıkmaktadır. Hayır oyu vereceğini belirtenlerin Oy oranının ise %65 olacağı gözlenmektedir. Yaşlı ve Orta nüfusun Evet tercihine yakın oluğu görüşmüştür. Hayır oyu verenlerin ise daha çok Genç nüfustan meydana geldiği görülmektedir.  Evet tercihinde bulunanların alt düzey eğitim gurubunu kapsadığı, Hayır tercihinde bulunanların ise daha eğitimli oldukları oransal olarak çoğunlukta olduğu görülmüştür. Genel anlamıyla bakıldığında Batman’ da Hayır seçeneğinin daha baskın olduğu gözlenmekle beraber hata payı +-%1,5 olarak geçekleşen anketimizin Evet tercihi %35  Hayır tercihinin de %65 olarak çıkacağı tahmin edilmektedir.

 

 

1-

1- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: Katılımcılar eşit olarak Kadın ve Erkek lerden meydana gelmektedir.

 

 

2-

2- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında Ülkenin de nüfus yapısı göz önüne alındığında eşit olarak yapılmaya çalışılmış ve Genç kesimin daha fazla katılım sağladığı görülmüştür. Orta ve yaşlı nüfus %50 Genç nüfus da %50 olmak üzere her kesimden katılım sağlanmıştır.

 

3-

3- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: Kamuoyu yoklamasına katılanların eğitim dağılımına bakıldığında İlkokul, Ortaokul ve Lise mezunu olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir.  Her kesimden katılımın olduğu kamuoyu yoklamasında genç ve eğitimli nüfus dikkati çekmektedir.

 

 

4-

4- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: Yapılan kamuoyu yoklamasında Sandığa gidecek misiniz sorusu yöneltilen seçmenlerin büyük çoğunluğu katılacağını belirtmiştir. Azınlıkta kesim katılmayacağını belirtmiştir. Katılımın geçmiş seçimlere göre fazla olacağı gözlenmektedir. %93 katılım beklenenin de üzerinde bir orandır.

 

 

 

5-

5- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: 16 Nisan’da yapılacak olan Referandumdaki tercihinizi belirtir misiniz? Sorusu yöneltilen seçmenin %8 i kararsız olduğunu, %33 ü Evet oyu vereceğini belirtmiştir. Hayır oyu vereceğini belirtenlerin oranı ise %59 dur. Kararsız olanların oy tercihinin hayır seçeneğine daha yakın olduğu gözlenmekle beraber. Kararsız oylarının dağıtılması durumunda %35 Evet % 65 Hayır oyu çıkacağı tahmin edilmektedir.

 

EVET – YAŞ

EVET -YAŞ- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

 

Not: Referandumda oy tercihinin Evet yönünde kullanacağını belirten seçmen kitlesinin yaş dağılımına bakıldığında Orta ve Yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğu görülmektedir. Genç nüfusa nazaran orta nüfus Evet tercihine daha yakın olduğunu belirtmiştir.

 

 

 

EVET – EĞİTİM

EVET - EĞİTİM- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: Yapılacak olan Referandum tercihinde Evet diyenlerin eğitim durumu oranına bakıldığında herhangi bir mezuniyeti olmayan ve alt mezuniyetlere sahip, İlkokul ve Ortaokul mezunu seçmenin çoğunlukta olduğu görülmektedir.

 

 

HAYIR – YAŞ

HAYIR -YAŞ- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: Referandumda Hayır oyu vereceğini belirten seçmenlerin yaş dağılımına bakıldığında genç nüfusun çoğunlukta olduğu görülmektedir. Orta ve yaşlı nüfusa göre Genç nüfus Hayır seçeneğine daha yakın olduğu gözlenmektedir.

 

HAYIR –EĞİTİM

HAYIR -EĞİTİM- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: Yapılacak olan Referandum seçiminde hayır oyu vereceğini belirten seçmenin eğitim oranına bakıldığında eğitimli kesimin Hayır seçeneğine daha yakın bir sonuç çıkmaktadır. Lise ve Üniversite mezunu olanların büyük çoğunluğu Hayır tercihinde bulunacağı görülmektedir.

6-

6- Asır Araştırma Batman Referandum Anketi Nisan 2017

Not: Kamuoyu yoklamasına katılan seçmene yöneltilen, Sizce 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Referandum sonucu ne olur? Sorusuna seçmenin %7 si Fikrim yok, %34 ü Evet çıkacağını %59 u Hayır çıkacağı tahmininde bulunmuştur.

 

Mart 2017 Siirt Referandum Anketi

ASIR Piyasa Kamuoyu Araştırma Hizmetleri tarafından Mart Ayında, 16 Nisan’da Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliği Referandum seçimine yönelik Kamuoyu yoklaması yapılmıştır. Siirt Merkez de yer alan 18 Mahalleden toplam 600 örneklemeli seçmen üzerinde yapılan kamuoyu yoklaması %40 Kadın ve %60 Erkek seçmenden oluşmaktadır. Her mahalle ve bölgeden oransal olarak örnekleme çıkarılmıştır. Hata payı +-%1,5 olarak yapılan ankete katılanlar Öğrenci, Çalışan ve Ev hanımı olmak üzere orantısal olarak her kesim seçmenden oluşmaktadır. Yapılan çalışmaya göre Siirt te Referandum katılımının yüksek olacağı gözlenmektedir. Yapılan çalışma sonucu seçmenlerin %52 si Hayır oyu kullanacağını belirtirken, Evet Oyu verecek olanların oranı ise %42 olarak görülmektedir. Kararsız olanların oy oranı ise %6 dır. Evet diyenler Orta ve Yaşlı kesimden meydana gelmektedir. Hayır diyenlerin çoğunluğu ise Öğrenci ve Gençlerden meydana gelmektedir. Oy kullanacakların çoğu ekonomi ve mevcut durumdan ziyade kişiye göre oy vereceğini belirtmiştir. Yapılacak Referandum değişikliği hakkında bilgi sahibi olmayanların oranı %57 dir. Seçmenin ne için Evet veya Hayır diyeceği hakkında pek bilgi sahibi olmadığı gözlenmiştir.

 

1-

1
Not: Katılımcıların büyük çoğunluğu sandığa gideceğini belirtmiştir. Bu da katılımın beklenenden daha fazla olacağını göstermektedir. Katılmayacağını belirten yok fakat kararsız olan %7 lik bir kesim mevcuttur. Genel anlamda bu referandum seçiminde önceki seçimlerden farklı olarak katılım beklenenden de fazla olacaktır.

2-

2
Not: “Yapılacak olan Referandumda Oy Tercihiniz ne olur?” sorusu yöneltilen seçmenin % 42 si Evet diyeceğini %52 si Hayır oyu vereceğini belirtmiştir. Kararsız olanların Oy oranı ise %6 dır. Bu durumda Bölgede Hayır seçeneğinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Kararsızların oy oranının da dağıtılması ile Çoğunluğun Hayır tercihine daha yakın olduğu gözlenmektedir.

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

KARARSIZ

KARARSIZ

 

3-

4-

5-

5

Not:Katılımcılara yöneltilen 16 Nisanda referandum ile yapılacak anayasa değişikliği hakkında yeteri kadar bilgiye sahip misiniz? Sorusuna cevap verenlerin % 8si kısmen bilgi sahibi olduğunu,  %29  u bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Bilgi sahibi olmadığını belirtenlerin oranı ise %57 dir. Bu da yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığını göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun ne için evet veya hayır diyeceği hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadığı görülmektedir.

 

6-

7-

7

Not:Katılımcılara referandum sonucu ne olur sorusuna cevap vermeleri istenmiştir. Soruyu cevaplayanların %48 i hayır çıkacağını, %36 sı evet çıkacağını belirmiştir. Fikrim yok veya cevap vermek istemeyenlerin oranı ise %16 dır. Fikir beyan etmeyenlerin çoğunluğu çalışan kesimden meydana gelmektedir. Fikir beyan etmeyenlerin oy oranlarının dağıtılması halinde Hayır çıkacağı tahmininde bulunanların oransal olarak daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

 

10-

10

Not: Ankete katılanlara yöneltilen “Hangi Siyasi Parti Liderine Güveniyorsunuz?” sorusuna katılımcıların % 43 ü Selehattin DEMİRTAŞ ı seçerken % 37 si Recep Tayyip ERDOĞAN ı seçmiştir. Binali YILDIRIM %8 Kemal KILIÇDAROĞLU % 11 Devlet BAHÇELİ ise % 1 oy oranı almıştır. Bölge halkının Selahattin DEMİRTAŞ ve Recep Tayyip ERDOĞAN a güven duydukları orantısal olarak daha fazladır. Dikkat çeken nokta ise Devlet BAHÇELİ’ nin bölgede güvenilmediğini göstermektedir. Kemal KILIÇDAROĞLU ise oransal olarak bölgede Güvenoyunu oranını arttırdığı gözlenmiştir.

 

11-

11

Not: Yapılan kamuoyu yoklamasında katılımcıların %38 i şuanki yönetim sisteminde çift başlılık olduğunu belirtmiştir. Çiftbaşlılık olmadığını belirtenlerin oranı %52 dir. %10 luk kesim ise Cevap vermeyenlerdir. Cevap vermeyenlerin oy oranının dağıtılması durumunda Şuanki yönetim sisteminde çift başlılık olduğunu belirtenlerin oranı %43 Çiftbaşlılık olmadığını belirtenlerin oranı ise %57 çıkmaktadır.Oransal olarak Şuanki sistemde çift başlılıkolmadığını belirtenlerin oranı olduğu gözlenmektedir.

 

12-

12

Not: Yapılacak olan referandumun içeriği ile alakalı rejim ve sistem değişikliği sorusuna katılımcıların verdiği cevaplarda Sistem değişikliğidir diyenlerin oranı %38 dir. Referandumun içeriğinin Rejim değişikliği olduğunu savunanların oranı ise %46 dır. Kararsız ve cevap vermeyenlerın oranı ise %15 dir. Kararsız ve cevap vermeyenlerin oy oranının dağıtılması durumunda rejim değişikliği ile sistem değişikli olduğunu savunanların oranı neredeyse başa baş çıktığı görülmektedir. Oransal olarak Rejim değişiklidir diyenlerin oranı %5 oranında daha yüksek olduğu görülmektedir.

 

13-

13

Not: “Türkiye’de bir yönetim sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %37 bir yönetim sorunu olmadığını belirtmiştir. %55 oranındaki seçmen ise Türkiye’de bir yönetim sorunu olduğunu belirtmiştir. Cevap vermeyenlerin oranı ise %8 lik bir kesimi oluşturuyor. Bu durumda evap vermeyenlerin de oy oranı dağıtıldığında %41 oranındaki seçmen sorun olmadığını %59 luk kesim ise sorun olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu Mevcut yönetimde sorun olduğu kanısında görüş bildirmektedir.

 

 

 

 

 

14-

14

Not: “ Sizce Mevcut Parlementer sistemlemi yoksa Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile mi dünya da daha etkili olunur?” sorusuna katılımcıların %29 u Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini seçerken %55 lik kesim ise mevcut Parlamenter sistem ile daha etkili olduğunu belirtmiştir. Fikrim Yok diyenlerin oy oranı ise %16 dır. Fikrim yok diyenlerin oy oranının dağıtılması durumunda %37 lik kesim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini seçerken %63 lük kesim ise Mevcut Parlamenter sistem ile Dünyada daha etkili olunacağını belirtmektedir.

 

 

15-

15

Not: Referandumda “Oy tercihinizi neler etkiler?” sorusuna katılımcıların %40 ile Recep Tayyip ERDOĞAN ı seçerken, %32 si Parti lideri seçeneğini belirtmiştir. Katılımcıların %15 i ekonomik etkenlerin oy tercihini belirlemede etkili olduğunu belirtmiştir. Bu durumda yapılan kampanya, sosyal medya, gazete ve Tv konuşmalarından pek etkilenmedikleri görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu parti lideri ve Recep Tayyip ERDOĞAN eksenli görüş bildirdiği görülmektedir. Var olan ekonomik durumun ve yapılan çalışmalardan ziyade kişilere göre olumlu veya olumsuz oy kullanacaklarını belirten bir kitlenin var olduğu gözlenmektedir.

 

16-

16

Not: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın Referandum çalışmalarına katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltilen seçmenlerin % 40 ı olumlu %43 ü olumsuz olduğunu belirtmektedir. Fikrim yok diyenlerin oranı ise %17 lik kesimi oluşturmaktadır. Bu durumda genel anlamda Cumhurbaşkanının seçim çalışmalarına katılmasını olumlu ve olumsuz görenlerin oranı baş başa çıkmakla beraber, Olumlu olduğunu belirtenlerin oranı daha fazla olduğu gözlenmektedir.

 

17-

17

Not: “Referandum Çalışmalarında En Çok Hangi Parti Kampanyalarını Başarılı Buluyorsunuz?” sorusu yöneltilen seçmenlerin %48 i AK Parti, %31 i HDP, %19 u CHP ve son olarak da%2 lik kesimin ise MHP nin seçim kampanyalarını başarılı bulmuştur. Katılımcıların neredeyse tümü MHP nin seçim kampanyalarını olumsuz görmektedir. Bunun yanında neredeyse katılımcıların yarısı Ak Parti’ nin seçim kampanyalarını başarılı bulmaktadır. Bölgede HDP nin kampanyalarını başarılı bulanların oranı ise %31 lerde görülmektedir.

 

 

18-

18

Not:

 

19-

19

Not:

 

20-

20

Not:

 

 

21-

21

Not:

 

22-

22

Not:

 

23-

25

Not:

 

24-

26

Not:

 

Copyright © 2017 ASIR ARAŞTIRMA. Tüm hakları saklıdır. Site içinde yer alan tüm içerikler izinsiz veya kaynak göstermeden kullanılamaz. Aksi halde yasal işlem yapılacaktır.