Sosyal Araştırmalar

Asır Araştırma ve Saha Hizmetleri Araştırma Şirketleri tarafından gerçekleştirilen toplumun çeşitli sorunları nasıl algıladığını, nasıl değerlendirdiğini ve nasıl yorumladığını anlamak için her ay düzenli olarak gerçekleştirilen gündem araştırmalarının yanında, sosyal olaylar, sosyal değişme, sebep ve sonuçları, sosyal kültürün oluşumu ile toplumun talep ve beklentilerine ilişkin yapılan kapsamlı araştırmalar için saha hizmeti sunar. Gelecekte nasıl bir toplumda yaşayacağımızın ipuçlarını veren bu araştırmalar, topluma yönelik olarak geliştirilen ve geliştirilmek istenen çeşitli politikaların muhtemel sonuçlarının önceden tespit edilmesini de mümkün kılıyor. Temel amacımız araştırma yöntemlerindeki metodolojik hassasiyeti çok önemseyerek, sadece toplumsal gerçeğin ortaya çıkarılması olan Asır Araştırma, müşterilerinin stratejileri için en güvenilir toplumsal verileri sunmayı hedefliyoruz. Daha Fazla Oku

Siyasal Araştırmalar

 • Asır Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Şirketi, siyasi ve politik hayatın hemen her türlü bileşeniyle ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu araştırmalar, hem siyasetin içinde yer alan hem de siyasete dahil olmayı planlayan kişilere, onlardan gelen talepler doğrultusunda kurgulanmış araştırma konuları hakkında bilgi ve öngörü kazandırmayı hedeflemektedir.

  Asır Piyasa ve Kamuoyu Araştırma Şirketi, zaman zaman kendi yaptığı araştırmaları toplumla paylaşarak; toplumun siyasi konulardaki çeşitli meseleler hakkında bilgilenmesine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Ulusal ve yerel düzeyde gerçekleştirilen siyasi araştırmalarda; politik eğilimler, oy verme davranışları, güncel olayların değerlendirilmesi, siyasilere karşı tutum ve algılar, siyasi eğilimlerdeki değişim ve dönüşümler, siyasete yön veren olaylar, kamu politikalarının değerlendirilmesi, hizmetlerden duyulan memnuniyet gibi pek çok konu üzerine odaklanılmaktadır.

 • Milletvekili Aday Tespit Araştırmaları
 • Yerel Yönetim Hizmetleri Ölçümü Araştırmaları
 • Aday Araştırmaları
 • Belediye İmaj Ve Beklentiler Araştırmaları
 • Seçmen Psikolojisi Ölçümü Araştırmaları
 • Siyasal İtibar Araştırmaları
 • Siyasi Kamuoyu ve Seçim Araştırmaları
 • Seçmen Davranışları Ölçümü Araştırmaları
 • Sosyo-Politik Değişim Araştırmaları
 • Lider Popülaritesi Ölçümü Araştırmaları
 • Seçim Kampanyaları Araştırmaları
 • Gündem Araştırmaları
 • Seçmen davranışları ölçümü
 • Siyasi parti imajı ölçümü
 • Lider popülaritesi ölçümü
 • Seçmen psikolojisi ölçümü
 • Siyasi söylem analizi
 • Aday araştırmaları
 • Yerel yönetim hizmetleri ölçümü
 • Gündem araştırmaları Türkiye Siyasi Gündem Araştırmaları 
 • Toplumsal eğilimler Tutum ve davranış araştırmaları

Yerel Yönetim Araştırmaları

Yerel yönetim araştırmaları aracılığıyla, yöneticilere ve diğer ilgililere; bölge halkının sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyet, istekleri, beklentileri, önerileri, siyasal eğilimleri, bir sonraki seçime yönelik görüşleri, ulusal politikalardan etkilenme biçimleri gibi konularda ayrıntılı bilgiler sunmak temel amaçtır. Bu araştırmalarda Asır Araştırma aynı zamanda araştırma bulguları doğrultusunda yerel yönetimleri güçlendirmeye yönelik önerilerini de müşterileriyle paylaşmaktadır. Seçimlerde aday olan ya da olmayı planlayanlar kişiler için seçim stratejilerini, kampanyalarını, siyasal söylemlerini ve projelerini de somut veriler üzerine oturtabilmeleri için bu araştırmalar önemli birer kaynak görevi görmektedir. Daha Fazla Oku

Gizli Müşteri Çalışmaları

Gizli Müşteri Araştırması Nedir ?

Hizmette mükemmellik her zaman her müşteriye üstün hizmet verebilmeyi gerektirir ve tam da bu noktada hizmet mükemmelliğini ölçmek adına Gizli Müşteri Araştırmaları eşsiz bir yöntemdir.

Gizli Müşteri Araştırması herhangi bir zamanda herhangi bir müşteri tarafından hizmet performansının değerlendirilmesidir. Tıpkı padişahlarımızın zamanında Tebdil-i Kıyafet halk arasında gezmesi gibi.. Bugün de artan şube sayısı sonucu zorlaşan kontrol sebebiyle hizmet sektöründeki firmalar tebdil-i kıyafet gizli müşterileri çalışanlarını ve mağazalarını denetlemeye gönderiyorlar.

 

Müşteri memnuniyeti, müşterinin karşılaştığı fiziksel ortam ve personelin o anlık tutum ve davranışları ile yakından ilgilidir. Gizli müşteri çalışmaları, bir müşteri gözü ile karşılaşılan hizmet mekânının ve o alanda hizmet veren personelinin durumunun, müşteriye davranışının tespit edilmesini sağlar. Bundan sonra da, çalışanların ve mekânın nasıl geliştirileceği ve böylece daha yüksek standartlara nasıl ulaşılacağı önerilir.

Asır Araştırma Süpervizör ve lokal ekibi gizli müşteri çalışmalarını bir “casusluk” değil bir geliştirme programı olarak kabul eder. Bu konudaki ESOMAR etik kodlarına tamamen bağlı olarak çalışır.

 

Gizli (Gölge) Müşteri çalışmaları ile;

• Hizmet verilen şube / bayi / satış noktası ve personel etkinliğini
• Gerçekleştirilen her türlü aktivitelerin etkisini Daha Fazla Oku

Stand Hizmetleri

Ürün tanıtım ve tattırım aktiviteleri, ürünün sıcak satışa dönüşünde en etkin yöntemlerinden biridir.

Alışveriş esnasında farklı markalar arasında kafa karışıklığı yaşayan müşterilerin,seçim yapmasını kolaylaştırır. Ayrıca ürünü daha önce hiç denememiş olanlar için de tanıtım yapıldığı andan itibaren,aklında kalması sağlanmış olur. Bu da müşterinin uzun vaadede yeni tanışmış olduğu ürünü sürekli kullanmasını sağlar.

Pazarlama aşamasında bu kadar öneme sahip stand aktiviteleri , düzenli ve sık yapıldığında istenilen sonuca kısa yoldan gitmemizi sağlar. Daha Fazla Oku