BATMAN REFERANDUM ANKET SONUÇ RAPORU

Asır Piyasa Kamuoyu Araştırma APKA   firmamızca Batman’da Referandum a yönelik olarak yapılan Kamuoyu yoklaması gerçekleştirilmiştir. Toplam 630 seçmenle yüz yüze yapılan soru cevap şeklindeki anketimize katılanların Cinsiyet, Yaş ve Eğitim oranları göz önüne alınarak her bölgeden oransal olarak eşit katılım gerçekleştirilmiştir. Kadın ve Erkek eşit olarak yapılan anketimize Ev hanımı, Öğrenci ve çalışan kesimlerden katılım gerçekleştirilmiştir. Her kesimden katılımın olduğu anketimizde Yapılacak Cumhurbaşkanlığı Referandumunda Kararsızların da oy oranının dağıtılmasından sonra Evet Oyu vereceğini belirtenlerin oranı %35 çıkmaktadır. Hayır oyu vereceğini belirtenlerin Oy oranının ise %65 olacağı gözlenmektedir. Yaşlı ve Orta nüfusun Evet tercihine yakın oluğu görüşmüştür. Hayır oyu verenlerin ise daha çok Genç nüfustan meydana geldiği görülmektedir.  Evet tercihinde bulunanların alt düzey eğitim gurubunu kapsadığı, Hayır tercihinde bulunanların ise daha eğitimli oldukları oransal olarak çoğunlukta olduğu görülmüştür. Genel anlamıyla bakıldığında Batman’ da Hayır seçeneğinin daha baskın olduğu gözlenmekle beraber hata payı +-%1,5 olarak geçekleşen anketimizin Evet tercihi %35  Hayır tercihinin de %65 olarak çıkacağı tahmin edilmektedir.

Not: Sandığa gidecek misiniz Yapılan kamuoyu yoklamasında Sandığa gidecek misiniz sorusu yöneltilen seçmenlerin büyük çoğunluğu katılacağını belirtmiştir. Azınlıkta kesim katılmayacağını belirtmiştir. Katılımın geçmiş seçimlere göre fazla olacağı gözlenmektedir. %93 katılım beklenenin de üzerinde bir orandır.

 

Kamuoyu yoklamasına katılanların eğitim dağılımına bakıldığında İlkokul, Ortaokul ve Lise mezunu olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir.  Her kesimden katılımın olduğu kamuoyu yoklamasında genç ve eğitimli nüfus dikkati çekmektedir.

Not: 16 Nisan’da yapılacak olan Referandumdaki tercihinizi belirtir misiniz? Sorusu yöneltilen seçmenin %8 i kararsız olduğunu, %33 ü Evet oyu vereceğini belirtmiştir. Hayır oyu vereceğini belirtenlerin oranı ise %59 dur. Kararsız olanların oy tercihinin hayır seçeneğine daha yakın olduğu gözlenmekle beraber. Kararsız oylarının dağıtılması durumunda %35 Evet % 65 Hayır oyu çıkacağı tahmin edilmektedir.

Not: Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında Ülkenin de nüfus yapısı göz önüne alındığında eşit olarak yapılmaya çalışılmış ve Genç kesimin daha fazla katılım sağladığı görülmüştür. Orta ve yaşlı nüfus %50 Genç nüfus da %50 olmak üzere her kesimden katılım sağlanmıştır.

Not: Referandumda oy tercihinin Evet yönünde kullanacağını belirten seçmen kitlesinin yaş dağılımına bakıldığında Orta ve Yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğu görülmektedir. Genç nüfusa nazaran orta nüfus Evet tercihine daha yakın olduğunu belirtmiştir.

Not: Yapılacak olan Referandum tercihinde Evet diyenlerin eğitim durumu oranına bakıldığında herhangi bir mezuniyeti olmayan ve alt mezuniyetlere sahip, İlkokul ve Ortaokul mezunu seçmenin çoğunlukta olduğu görülmektedir.

Not: Referandumda Hayır oyu vereceğini belirten seçmenlerin yaş dağılımına bakıldığında genç nüfusun çoğunlukta olduğu görülmektedir. Orta ve yaşlı nüfusa göre Genç nüfus Hayır seçeneğine daha yakın olduğu gözlenmektedir.

Not: Yapılacak olan Referandum seçiminde hayır oyu vereceğini belirten seçmenin eğitim oranına bakıldığında eğitimli kesimin Hayır seçeneğine daha yakın bir sonuç çıkmaktadır. Lise ve Üniversite mezunu olanların büyük çoğunluğu Hayır tercihinde bulunacağı görülmektedir.

 

17990734_1144493268993261_2705832952976022399_n 18010034_1144493322326589_3037123518645296535_n

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir